top of page

 

Make it Happen is gelicenseerd om te werken met het Insights Discovery® systeem.

 

Insights Discovery® brengt op een snelle, betrouwbare
en respectvolle wijze psychologische voorkeuren in kaart.

 

Het systeem, dat is gebaseerd op het baanbrekende

werk van Carl Jung, gebruikt een unieke kleurentaal

om zelfinzicht, effectieve communicatie en

organisatieontwikkeling te bevorderen.

 

De basis van onze aanpak wordt gevormd door een
eenvoudig model, zoals hiernaast wordt weergegeven.

 

 

Insights Discovery® combineert eenvoud met diepgang. In zijn eenvoud kent het model vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten:

 

Vurig Rood, Stralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw.

 

Iedereen heeft en gebruikt in meer of mindere mate alle vier de kleuren. De volgorde

en intensiteit van ons kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl.

 

Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en

communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

 

 

 

 De 4 kleuren van de persoonlijkheid                 De 4 kleuren van de persoonlijkheid

               op een goede dag                                             op een slechte dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Insights Discovery® Profiel is een betrouwbaar en statistisch gevalideerd instrument. Het maakt gebruik van een waardevrije kleurentaal die goed beklijft en snel wordt geaccepteerd. Dit profiel is toepasbaar op alle niveaus van uw organisatie. Het feit dat dit profiel beschikbaar is in 25 talen en 35 landen, maakt het zeer geschikt voor internationale teams of organisaties.

 

De deelnemers vullen in maximaal 20 minuten een online vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan wordt een Persoonlijk Insights Discovery® Profiel opgesteld.

 

Het uitgangspunt van het Insights Discovery® Profiel is dat elke persoon uniek is. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. De effectiviteit van communicatie en interactie hangt nauw samen met de mate waarin gesprekspartners op elkaar afstemmen en verbinding met elkaar maken.

 

Inzicht in onze eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt ons de effectiviteit van onze interactie te vergroten. Het zijn juist de verschillen die een grote kracht vormen voor de samenwerking en het realiseren van de doelstellingen.

 

Ook geeft het Insights Discovery® Profiel u inzicht in de mate waarin u investeert in zowel uw kwaliteiten als uw minder ontwikkelde kanten, in waar uw grootste uitdagingen liggen, of waar u misschien uitdaging mist.

 

Dit alles maakt het Insights Discovery® Profiel tot een uniek instrument dat aan de ene kant uitdaagt te stretchen op minder ontwikkelde kanten, en aan de andere kant stimuleert te groeien vanuit kracht.

 

Ieder profiel bevat een basishoofdstuk, waarin de volgende punten aan de orde komen: persoonlijke stijl en aanpak, belangrijkste sterke en zwakke punten, waarde voor het team, communicatiestijl, mogelijke blinde vlekken, tegengestelde type en suggesties voor ontwikkeling.

 

De informatie uit het basishoofdstuk kan worden uitgebreid met aanvullende Discovery® hoofdstukken, waarin specifieke ontwikkelingsterreinen aan bod komen.

 

© The Insights Group Ltd, 2010.  All rights reserved.

​© 2019 by Make it Happen. Alle rechten voorbehouden.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

bottom of page